Tuấn bổ ngũ tạng dinh vệ cao

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Tuấn bổ ngũ tạng dinh vệ cao

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: tuấn bổ ngũ tạng dinh vệ cao

Nhân sâm                  Radix Ginseng                                            120 g

Bạch truật                 Rhizoma Atractylodis macrocephalae         160 g

Thục địa                    Radix Remanniae Preparata                    320 g

Táo nhân                   Semen Ziziphi mauritianae                       120 g

Quy thân                   Radix Angelicae  sinensis                         120 g

Bạch thược               Radix Paeoniae lactiflorae                        80 g

Viễn chí                    Radix Polygalae                                           60 g

Ngưu tất                    Radix Archiranthis bidentae                      80 g

Mạch môn                Radix Ophiopogonis                                    80 g

Ngũ vị                       Fructus Schisandrae                                   88 g

Phục thần                  Poria                                                              96 g

Nhục quế                  Cortex Cinnamomi                                       32 g

– Dạng bào chế: Thuốc hoàn.

– Cách chế biến: Nhân sâm để cách giấy mà sao, Thục địa sấy thơm, Táo nhân sao, Quy thân tẩm rượu sao, Bạch thược tẩm rượu sao, Ngưu tất tẩm rượu sao, Mạch môn sao với gạo, Ngũ vị tẩm mật sao, Phục thần sấy.

Các vị trên tán bột rồi cho vào cao, sau này luyện làm hoàn.

 Bài thuốc cao:

Thục địa                    Radix Rehmanniae preparata                  240 g

Táo nhân                   Semen Ziziphi mauritianae                         80 g

Bạch truật                 Rhizoma Atractylodis macrocephalae    160 g

Quy thân                   Radix Angelicae  sinensis                           40 g

Bạch thược               Radix Paeoniae lactiflorae                        60 g

Viễn chí                    Radix Polygalae                                           60 g

Ngũ vị                       Fructus Schisandrae                                   80 g

Nhục quế                  Cortex Cinnamomi                                       32 g

Phục thần                  Poria                                                              56 g

Ngưu tất                     Radix Archiranthis bidentae                     40 g

Mạch môn                Radix Ophiopogonis                                    80 g

Hạt sen 1000g, bỏ lõi vỏ cho nước lã vào sắc lấy nước thứ nhất và thứ nhì, lọc bỏ bã đi rồi cho thuốc trên vào, lại sắc lấy nước thứ nhất và thứ nhì, lọc bỏ bã cô thành cao, cho thuốc bột của bài trên vào, luyện làm hoàn.

– Tác dụng: tuấn bổ ngũ tạng

– Liều lượng và cách dùng: Mỗi buổi sớm và chiều sau khi ăn một lúc, dùng Long nhãn nấu nước làm thang.

– Ứng dụng lâm sàng:

Các chứng hư tổn nên uống kết hợp với bài Thập toàn.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ