Trúc diệp thạch cao thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Trúc diệp thạch cao thang

– Xuất xứ: Thương hàn luận                                                    

 – Công thức: Trúc diệp thạch cao thang

Trúc diệp Folium Bambusae    12 g
Thạch cao Gypsum Fibrosum    24g     
Mạch môn  Radix Ophiopogonis   16 g
Nhân sâm  Radix Ginseng 12 g
Bán hạ bắc Rhizoma Typhonii Pinelliae 16 g
Ngạnh mễ     Semen Oryzae  24 g
Cam thảo   Radix Glycyrrhizae   6 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Thạch cao giã nát.

– Tác dụng: Thanh nhiệt, sinh tân, ích khí, hoà vị.

– Liều lượng và cách dùng: Ngày uống 1 thang chia đều 4 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa bệnh nhiệt thời kỳ cuối, dư nhiệt chưa hết. Triệu chứng miệng khô, môi ráo, tâm phiền, lưỡi hồng, mạch tế sác hoặc Vị âm bất túc, vị hoả thượng nghịch mà thấy xuất hiện các triệu chứng miệng khát, lưỡi khô hoặc lưỡi đỏ, mạch tế sác hoặc tiêu khát do vị hoả thịnh làm người gầy. Ngoài ra còn dùng chữa các chứng thử nhiệt.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ