Tri bá địa hoàng hoàn

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Tri bá địa hoàng hoàn

– Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược

– Công thức:Tri bá địa hoàng hoàn

Thục địa Radix Rehmanniae preparata    320 g
Sơn thù nhục   fructus Corni     160 g
Sơn dược  Radix Dioscoreae persimilis  160 g
Trạch tả      Rhizoma Alismatis       120 g
Phục linh   Poria 120 g
Đan bì    Paeonia cortex añil  120 g
Tri mẫu      Rhizoma Anemarrhenae   80 g
Hoàng bá      Cortex Phellodendri  80 g

 – Dạng bào chế: Thuốc hoàn.

– Tác dụng: Tư âm bổ thận, giáng hỏa.

– Liều lượng và cách dùng:  Ngày uống 3 lần, mỗi lần 12 g uống với nước muối nhạt.

– Ứng dụng lâm sàng của tri bá địa hoàng hoàn

Chữa chứng âm hư hỏa vượng. Triệu chứng: Họng đau, triều nhiệt cốt chưng, đạo hãn, hư phiền

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ