Tráng thuỷ phương

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Tráng thuỷ phương

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức Tráng thủy phương

Thục địa Radix Rehmanniae preparata 32 g
Mạch môn Radix Ophiopogonis  12 g
Phục linh     Poria   6 g
Viễn chí     Radix Polygalae   4,8 g
Ngũ vị   Fructus Schisandrae  2,4 g
Đan sâm     Radix Polygalae  6 g
Sinh bạch thược Radix Paeoniae lactiflorae   12 g
Mẫu đơn bì    Radis Paeoniae suffruticosae     6 g
Ngưu tất   Radix Archiranthis bidentae  12 g
Liên tử  Semen Nelumbinis   12 g
Đăng tâm  Medulla Junci effusi   10 con

– Dạng bào chế: Thuốc thang.

– Tác dụng: Trọng trọc tráng thủy

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống khi còn ấm

– Ứng dụng lâm sàng:

Phần âm hơi kém không liễm được, hoả bốc lên, làm thành chứng ngã lăn ra, nên uống Bát vị hoàn cho chân dương tàng nạp. Nhưng dương không có âm liễm thì không tàng được lâu, hoả không thuỷ chế thì tránh sao khỏi bốc. Vì thế phải dùng nhiều thuốc trọng trọc làm cho tráng thuỷ, để giúp sức tàng nạp, thì thuỷ hoả mới được yên chỗ.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ