Thừa khí dưỡng dinh thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Thừa khí dưỡng dinh thang

– Xuất xứ: Ôn dịch luận

– Công thức: Thừa khí dưỡng dinh thang

Tri mẫu    Rhizoma Anemarrhenae   10g
Bạch thược    Radix Paeoniae lactiflorae     12g
Đương quy       Radix Angelicae  sinensis   12g
Sinh địa hoàng     Radix Rehmanniae        12g
Đại hoàng      Radix et Rhizoma Rhei   12g
Chỉ thực  Fructus Auranti immaturi   10g
Hậu phác   Cortex Magnoliae officinalis  12g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Đại hoàng tẩm rượu, Chỉ thực nướng, Hậu phác cạo vỏ.

– Tác dụng: Tư âm nhuận táo tả nhiệt thông tiện.

– Liều lượng và cách dùng: Ngày uống 1 thang, uống ấm chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng đại tiện táo kết, môi khô, miệng khát, muốn uống, sốt không giải, bụng đau chướng, đại tiện không thông.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ