Thập toàn bổ chính thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Thập toàn bổ chính thang

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: Thập toàn bổ chính thang

Nhân sâm      Radix Ginseng       6 g
Bạch phục linh Poria      9 g
Chích Hoàng kỳ Radix Astragali    8g
Táo nhân   Semen Ziziphi mauritianae  8g
Đương quy  Radix Angelicae  sinensis  8g
Bạch thược    Radix Paeoniae lactiflorae   8g  
Bạch truật   Rhizoma Atractylodis macrocephalae    8g
Đỗ trọng  Cortex Eucommiae 4g
Tục đoạn   Radix Dipsaci   8g
Ngưu tất Radix Archiranthis bidentatae  8g
Nhục quế    Cortex Cinnamomi   4g
Đại táo  Fructus Zizyphi 2 quả

 

– Dạng bào chế: Thuốc thang.                           

– Tác dụng: Điều hòa 5 tạng, kiêm bổ khí huyết

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống

– Ứng dụng lâm sàng:

Chủ trị các chứng tâm dương tỳ dương không đủ, khí huyết của 5 tạng đều tổn thương. Triệu chứng: tự đổ mồ hôi, sợ lạnh, mình nóng, lưng đau, tứ thời cảm mạo, hâm hấp sốt, lao thương phát sốt.

– Gia giảm:

– Tâm hư có nhiệt bốc lên thêm Đăng tâm

– Âm hư nhiều thêm Thục địa

– Ngoại cảm, bỏ sâm thêm Sài hồ, Gừng sống

– Khí trệ, thêm một ít Mộc hương

– Mạch phế hồng đại, bỏ Hoàng kỳ

– Họ, bỏ Sâm kỳ thêm Mạch môn

– Mạch xích bên hữu có lực, bỏ Quế

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ