Thanh tỳ ẩm

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Thanh tỳ ẩm

– Xuất xứ: Tế sinh phương

– Công thức: Thanh tỳ ẩm

Thanh bì  Pericarpium Citri reticulatae viridae  12 g
Hậu phác Cortex Magnoliae officinalis   12 g
Bạch truật   Rhizoma Atractylodis macrocephalae   12 g
Thảo quả   Fructus Tsaoko  12 g
Sài hồ      Radix Bupleuri     12 g
Phục linh      Poria     12 g
Hoàng cầm   Radix Scutellariae 12 g
Bán hạ chế  Rhizoma Pinelliae   12 g
Cam thảo   Radix Glycyrrhizae   6 g
Sinh khương    Rhizoma Zingiberis recens    4 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Hòa giải thiếu dương, đờm hóa thấp.

– Liều lượng và cách dùng:  Ngày uống 1 thang, chia làm 3 lần.

– Ứng dụnh lâm sàng:

Chữa sốt rét định kỳ. Biểu hiện sốt nhiều, lạnh ít, ngực không thư thái, buồn nôn, miệng đắng tâm phiền, rêu lưỡi vàng, mạch huyền hoạt hoặc các chứng thấp nhiệt.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ