Thanh lạc ẩm

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Thanh lạc ẩm

– Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện

– Công thức: Thanh lạc ẩm

Hà diệp   Folium Nelumbinis     
Tây qua   Endocarpium Citrulli
Bạch biển đậu hoa Flos Lablab   
Kim ngân hoa   Flos lonicerae      
Ty qua bì  Endocarpium Luffae   
Trúc diệp    Folium Bambusae

Lượng các vị bằng nhau.                                                          

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Giải thử thanh phế.

– Liều lượng và cách dùng:  Sắc chia 5 phần, ngày uông 4 lần tối uống 1 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng thử nhiệt thương phế, tà tại phần vệ có các triệu chứng: Sốt cao, miệng khát, đau đầu, hoa mắt chóng mặt hoặc các chứng vào thái âm, thử ôn. Co giật sau đó ra mồ hôi do thử tà không giải được.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ