Tang phiêu tiêu tán

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Tang phiêu tiêu tán

– Xuất xứ: Bản thảo diễn nghĩa

– Công thức: Tang phiêu tiêu tán

Tang phiêu tiêu  Vigina ovorum Mantidis     
Long cốt       Os Draconis       
Đương quy     Radix Angelicae  sinensis 
Viễn chí       Radix Polygalae    
Nhân sâm         Radix Ginseng     
Quy giáp      Carapax Testudinis  
Thạch xương bồ  Rhizome Acori graminei    
Phục thần   Poria

  Lượng các vị bằng nhau.                                                             

– Dạng bào chế: Thuốc tán.

– Cách chế biến: Quy giáp tẩm giấm chích. Các vị tán mịn trừ nhân sâm.

– Tác dụng: Điều bổ tâm thận, Cố tinh chỉ di .

– Liều lượng và cách dùng:  Ngày uống 3 lần, mỗi lần 12 g với nước sắc nhân sâm.

– Ứng dụng lâm sàng: Chữa các chứng tâm thận lưỡng hư. Triệu chứng: Đái dầm, tiểu tiện nhiều lần, tâm thần hoảng hốt, hay quên, mất ngủ.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ