Sài hồ sơ can tán

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Sài hồ sơ can tán

– Xuất xứ: Cảnh nhạc toàn thư

– Công thức: Sài hồ sơ can tán

Cam thảo       Radix Glycyrrhizae  4g 
Sài hồ       Radix Bupleuri  8g  
Chỉ xác        Fructus Aurantii      8 g
Thược dược    Radix Paeoniae lactiflorae  12 g
Xuyên khung     Radix Ligustici wallichii  8g
Hương phụ      Rhizoma Cyperi    8g
Trần bì        Pericarpium Citri reticulatae 8g 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Sơ can lý khí, hoạt huyết chỉ thống.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa  chứng can khí uất kết, lúc sốt lúc rét, đau mạng sườn.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ