Sài hồ gia mang tiêu thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Sài hồ gia mang tiêu thang

– Xuất xứ: Thương hàn luận

– Công thức: Sài hồ gia mang tiêu thang

Sài hồ      Radix Bupleuri    24 g
Hoàng cầm    Radix Scutellariae      8 g
Nhân sâm         Radix Ginseng      8 g
Bán hạ chế           Rhizoma Pinelliae    24 g
Cam thảo  Radix Glycyrrhizae    8 g
Sinh khương  Rhizoma Zingiberis recens    8 g
Mang tiêu      Mirabilite    10 g
Đại táo        Fructus Zizyphi       12quả

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Song giải thiếu dương, dương minh.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng tà ở thiếu dương, nóng rét qua lại, có xu hướng chuển vào dương minh. Triệu chứng rét rồi nóng, ngực sườn đầy tức, nôn sốt tăng về chiều.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ