Sa sâm mạch đông thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Sa sâm mạch đông thang

– Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện

– Công thức: Sa sâm mạch đông thang

Sa sâm     Radix Glehniae 12 g
Ngọc trúc     Rhizona Polygonati odorati  16 g
Cam thảo    Radix Glycyrrhizae   6 g
Tang điệp   Folium Mori    12 g 
Biển đậu      Semen Lablab     16 g
Thiên hoa phấn  Radix Trichosanthis   16 g
Mạch môn đông  Radix Ophiopogonis  12g   

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Thanh dưỡng phế vị, Sinh tân nhuận táo.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang, chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng phế vị âm hư, biểu hiện sốt về chiều, gầy, ho khan ít đờm.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ