Quy tỳ thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Quy tỳ thang

– Xuất xứ:  Tế sinh phương.

– Công thức:Quy tỳ thang

Bạch truật  Rhizoma Atractylodis macrocephalae  12 g
Phục thần    Poria      12 g
Hoàng kỳ     Radix Astragali       12 g
Long nhãn  Arillus longanae   12 g
Toan táo nhân      Semen Ziziphi mauritianae    12 g
Nhân sâm  Radix Ginseng  8 g
Mộc hương        Radix Saussureae lappae   4 g
Cam thảo  Radix Glycyrrhizae         8 g
Đương quy  Radix Angelicae  sinensis 10 g
Viễn chí     Radix Polygalae      8 g

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Phục thần bỏ lõi gỗ, Hoang kỳ bỏ gốc cuống, Toan táo nhân sao vàng cánh gián, Cam thảo chích, Viễn chí lõi tẩm nước gừng sao vàng.

– Tác dụng: Ích khí bổ huyết, kiện tỳ dưỡng tâm.

– Liều lượng và cách dùng:  Mỗi ngày sắc uống 1 thang, chia 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng tâm tỳ lưỡng hư, suy nghĩ quá độ làm tổn thương tâm tỳ khí huyết bất túc. Trong tâm hồi hộp hay quên, mất ngủ, ra mồ hôi trộm người nóng âm ỉ, kém ăn, mệt mỏi, mặt vàng sạm, lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng, mạch vi tế hoặc tỳ không thống nhiếp được gây ỉa ra máu, rong kinh, băng kinh, kinh kỳ trước lượng nhiều, sắc nhợt hoặc lượng nhiều, hoặc tiểu tiện nhỏ hoặc khí hư bạch đới.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ