Phì nhi hoàn

Trúc diệp thạch cao thang
Trúc diệp thạch cao thang

Phì nhi hoàn

– Xuất xứ: Hòa tễ cục phương

– Công thức: Phì nhi hoàn

Hoàng Liên    Rhizoma Coptidis  40 g
Mạch nha  Fructus Hordei germinatus  20 g
Thần khúc  Massa Fermentata medicinalis  40 g
Nhục đậu khấu  Semen Myristicae  20 g
Binh lang   Semen Arecae      20 g
Sử quân tử Semen Quisqualis    20 g
Mộc hương  Radix Saussureae lappae  8 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc hoàn.

– Cách chế biến: Thần khúc sao, Nhục đậu khấu ổi, Sử quân tử bỏ vỏ và đầu nhọn, Mạch nha sao, Các vị tán mịn, cùng mật lợn.

– Tác dụng: Khu trùng tiêu tích, kiện tỳ thanh nhiệt.

– Liều lượng và cách dùng:  Ngày uống 3 lần, mỗi lần từ 5 – 10 g. Trẻ em tùy tuổi cho liều thích hợp.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng trùng tích đau bụng, tiêu hóa kém. Triệu chứng: da mặt vàng, người gầy, bụng đầy trướng, sốt, miệng hôi, ỉa lỏng (cam tích)

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ
}