Ôn đởm thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Ôn đởm thang

– Xuất xứ: Thiên kim phương

– Công thức: Ôn đởm thang

Bán hạ chế   Rhizoma Pinelliae 18 g
Trần bì        Pericarpium Citri reticulatae  12 g
Phục linh   Poria      18 g
Cam thảo    Radix Glycyrrhizae   6 g
Chỉ thực     Fructus Aurantii immaturi  18 g
Trúc nhự       Caulis Bambusae in Teanis  12 g
Đại táo        Fructus Zizyphi     5 quả
Sinh khương  Rhizoma Zingiberis recens     2 lát

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Lý khí hóa đàm, thanh hòa vị.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang, chia đều 3 lần. Uống ấm.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng đảm vị bất hòa, đàm nhiệt nội nhiễu, biểu hiện mất ngủ, giật mình bất yên, hoặc nôn mửa, động kinh, rêu lưỡi dầy, hơi vàng, mạch huyền hoạt.

hellosuckhoe.net

 
Chia Sẻ