Ngũ tạng kiêm tư cao

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Ngũ tạng kiêm tư cao

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: Ngũ tạng kiêm tư cao

Hoàng kỳ Radix Astragali 160 g
Quy thân    Radix Angelicae  sinensis  120 g
Thục địa   Radix Remanniae Preparata 240 g
Bạch truật    Rhizoma Atractylodis macrocephalae 160 g
Táo nhân  Semen Ziziphi mauritianae 200 g
Viễn chí   Radix Polygalae 80 g
Mạch môn  Radix Ophiopogonis  80 g
Bạch thược    Radix Paeoniae lactiflorae  96 g
Đỗ trọng Cortex Eucommiae  120 g
Ngưu tất  Radix Archiranthis bidentatae 120 g
Nhân sâm  Radix Ginseng  200 g
Phục thần Poria  120 g
Phục linh  Poria  120 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc hoàn.

– Cách chế biến: Hoàng kỳ sao với mật, Quy thân tẩm rượu sao, Táo nhân sao, Viễn chí nấu với nước cam thảo, Mạch môn sao gạo, Bạch thược tẩm rượu sao, Đỗ trọng tẩm rượu sao, Ngưu tất chưng với rượu sao khô.

Hạt sen 1500g, bỏ lõi vỏ cho vào 20 bát nước lã nấu, rồi bỏ hạt sen, cho các vị thuốc vào, sắc lấy nước đầu, nấu cao rồi cho bột Nhân sâm, Phục linh, Phục thần vào làm hoàn.

– Tác dụng: Nuôi dưỡng tâm tỳ, hòa can tư thận, thanh phế bổ dinh điều vệ

– Liều lượng và cách dùng: Khi đi ngủ dùng với 20g thuốc, hoặc nhai nhỏ nuốt xuống cũng được.

– Ứng dụng lâm sàng:

chữa các chứng hư

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ