Ngọc nữ tiễn

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Ngọc nữ tiễn

– Xuất xứ: Trương Cảnh Nhạc

– Công thức: Ngọc nữ tiễn

Sinh thạch cao Gypsum Fibrosum   24 g
Thục địa        Radix Rehmanniae       16 g
Mạch đông      Radix Ophiopogonis      12 g
Tri mẫu   Rhizoma Anemarrhenae   12 g
Ngưu tất         Radix Archiranthis bidentatae   12 g

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Thanh vị nhiệt, tả vị hỏa, bổ thận tư âm.

– Liều lượng và cách dùng:  Sắc uống ngày 1 thang chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Thận âm bất túc, vị hỏa thịnh. Triệu chứng  Đau đầu miệng khô khát nước, răng lợi sưng đau, chảy máu cam tiêu khát, ăn uống nhiều. Nếu dùng chữa bệnh ôn nhiệt thì dùng Sinh địa thay Thục địa .

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ