Mậu kỷ hoàn

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Mậu kỷ hoàn

– Xuất xứ: Hoà tễ cục phương

– Công thức: Mậu kỷ hoàn

Hoàng liên      Rhizoma Coptidis   
Ngô thù du      Fructus Evodiae   
Bạch thược     Radix Paeoniae lactiflorae

 

       Lượng các vị bằng nhau.                                                            

– Dạng bào chế: Thuốc hoàn.

– Tác dụng: Hóa thấp, chỉ tả.

– Liều lượng và cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 12g. Trẻ em tuỳ tuổi cho liêù thích hợp.

– Ứng dụng lâm sàng: Chữa chứng tỳ vi bị thấp khí, xích bạch lỵ hoặc ăn uống không tiêu, bụng đau đầy, tiêu chảy phân sống.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ