Ma hạnh thạch cam thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Ma hạnh thạch cam thang

– Xuất xứ: Thương hàn luận

– Công thức: Ma hạnh thạch cam thang

Ma hoàng    Herba Ephedrae    12 g
Hạnh nhân  Semen Armeniaceae amarum    8 g
Cam thảo   Radix Glycyrrhizae   8 g
Thạch cao   Gypsum Fibrosum    24 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Tân lương tuyên tả, thanh phế bình suyễn

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang, chia đều 3 lần. Uống ấm.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng phế nhiệt ung thịnh. Biểu hiện sốt không giải, có hoặc không có mồ hôi, ho nhiều, miệng khát, rêu lưỡi mỏng trắng, mạch phù hoạt hoặc sác.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ