ĐẶT LỊCH

ĐẶT LỊCH

Đặt Lịch Tư Vấn Và Khám

 

Hãy chọn lịch khám Sáng – Chiều

Sau khi chọn giờ bấm Submit

Nếu không chọn được do kín lịch

Vui lòng chat với chúng tôi

( Khung chat cuối màn hình )

(Vui lòng đem theo các kết quả xét nghiệm đơn thuốc…trước khi khám)

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ