Hoàng cầm thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Hoàng cầm thang

– Xuất xứ: Thương hàn luận                                                   

– Công thức: Hoàng cầm thang

Hoàng cầm  Radix Scutellariae 12 g
Thược dược   Radix Paeoniae lactiflorae   12 g
Cam thảo  Radix Glycyrrhizae      8 g
Đại táo    Fructus Zizyphi  4 quả

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Cam thảo chích, Đại táo thái nhỏ.

– Tác dụng: Thanh lý nhiệt, chỉ tả, hòa trung tiêu, chỉ thống.

– Liều lượng và cách dùng:  Ngày 1 thang chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lân sàng: Ỉa chảy bụng đau hoạc mót rặn, người nóng miệng khát, lưỡi đỏ mạch huyền sác.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ