Hoắc phác hạ linh thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Hoắc phác hạ linh thang

– Xuất xứ: Y nguyên

– Công thức: Hoắc phác hạ linh thang

Hoắc hương  Herba pogostemonis      8 g
Bán hạ bắc  Rhizoma Pinelliae   10 g
Xích linh Poria    12 g
Hạnh nhân  Semen Armeniaceae amarum    12 g
Ý dĩ nhân   Semen Coicis       16 g
Đậu khấu nhân    Semen Myristicae         4 g             
Trư linh      Polyporus    6 g
Đạm đậu xị         Semen Sojae Praeparatum  12 g
Trạch tả    Rhizoma Alismatis     6 g
Hậu phác   Cortex Magnoliae officinalis  8 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Tiêu đàm tuyên hoá lợi thấp.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống ngày một thang, chia làm 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng: Chữa các chứng thấp ôn tà. Triệu chứng: sốt không khát, tứ chi uể oải, ngực bồn chồn, mồm ngây, mạch nhu hoãn.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ