Hoà dinh bảo vệ tán tà phương

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Chữa chứng tứ thời cảm mạo. Triệu chứng phát sốt, sợ rét, nhức đầu, mình đau gáy cứng đờ, xương sống cứng, không có mồ hôi, nước tiểu trong, đại tiện không táo, không nát

 Hoà dinh bảo vệ tán tà phương

– Xuất xứ: Hải Thượng Lãn Ông

– Công thức:

Sinh địa

Radix Rehmanniae

12

g

Độc hoạt

Radix Angelicae pubescentis

20

g

Xuyên khung

Rhizoma Ligustici wallichii

10

g

Hương phụ

Rhizoma Cyperi

10

g

Khương hoạt

Rhizoma seu Radix Notopterygii

10

g

Tử tô

Folium Perillae

  6

g

Phòng phong

Radix Ledebouriellae seseloidis

  8

g

Thăng ma

Rhizoma Cimicifugae

  6

g

Cát căn

Radix Puerarie

10

g

Cam thảo

Radix Glycyrrhizae

  4

g

Sinh khương

Rhizoma Zingiberis recens

  3

miếng

Thông bạch

Herba Allii fistulosi

  1

củ

 Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng của  Hoà dinh bảo vệ tán tà phương

 Điều hoà dinh vệ, giải biểu.

– Liều lượng và cách dùng: Ngày uống 1 thang, uống ấm chia đều làm 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng của  Hoà dinh bảo vệ tán tà phương

Chữa chứng tứ thời cảm mạo. Triệu chứng phát sốt, sợ rét, nhức đầu, mình đau gáy cứng đờ, xương sống cứng, không có mồ hôi, nước tiểu trong, đại tiện không táo, không nát.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ