Hạnh tô tán

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Hạnh tô tán

– Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện.

– Công thức: Hạnh tô tán

Tô điệp    Folium Perillae   8 g
Bán hạ chế   Rhizoma Pinelliae   12 g
Phục linh    Poria 12 g
Tiền hồ    Radix Peucedani   12 g
Cát cánh   Radix Platicodi  8 g
Chỉ xác   Fructus Aurantii 8 g
Cam thảo  Radix Glycyrrhizae  4 g  
Sinh khương   Rhizoma Zingiberis recens 2 lát
Trần bì     Pericarpium Citri reticulatae   4 g  
Hạnh nhân  Semen Armeniaceae amarum   12 g
Đại táo   Fructus Zizyphi    2 qủa

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc..

– Tác dụng: Khinh tuyên lương táo, chỉ khái hóa đàm.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang, chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng ngoại cảm lương táo. Triệu chứng: hơi đau đầu, sợ lạnh không ra mồ hôi, ho đàm loãng, mũi khô tắc, rêu lưỡi trắng, mạch huyền.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ