Gia vị bình vị tán bí phương

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Gia vị bình vị tán bí phương

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: Gia vị bình vị tán bí phương

Trần bì   Pericarpium Citri reticulatae  90g
Biển đậu  Semen Lablab   90g
Thương truật  Rhizoma Atractylodis lanceae   90 g
Hậu phác   Cortex Magnoliae officinalis  90 g
Mộc hương     Radix Saussureae lappae  30 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc bột.

– Cách chế biến: Trần bì để cùi trắng sao, Biển đậu sao, Thương truật sao, Hậu phác tẩm gừng sao, Mộc hương sao

– Liều lượng và cách dùng: Uống với nước Gừng tuỳ lớn bé cho uống lượng vừa phải.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng ỉa chảy.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ