Gia giảm ngũ linh tán

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Gia giảm ngũ linh tán

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: Gia giảm ngũ linh tán

Trần bì    Pericarpium Citri reticulatae   120 g
Thương truật   Rhizoma Atractylodis lanceae  120 g
Bạch truật  Rhizoma Atractylodis macrocephalae 200 g
Bạch phục linh   Poria    80 g
Chích thảo     Radix Glycyrrhizae    80 g
Biển đậu    Semen Lablab    200 g
Trạch tả Rhizoma Alismatis      80 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc bột.

– Cách chế biến: Trần bì để xơ trắng sao, Thương truật sao, Bạch truật sao, Bạch phục linh sấy, Biển đậu sao, Trạch tả sao.

– Liều lượng và cách dùng: Dùng đường cát hoà với nước Gừng nướng ấm làm thang, tuỳ lớn bé cho uống vừa phải.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng tỳ hư thấp nhiệt gây ỉa chảy.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ