Dưỡng vinh quy tỳ thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Dưỡng vinh quy tỳ thang

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức:Dưỡng vinh quy tỳ thang

Thục địa     Radix Rehmanniae preparata    32 g
Bạch truật    Rhizoma Atractylodis macrocephalae  12 g
Táo nhân  Semen Ziziphi mauritianae    4 g
Bạch thược      Radix Paeoniae lactiflorae 4-8 g
Phục linh   Poria    6 g
Ngũ vị    Fructus Schisandrae  24 g
Ngưu tất    Radix Archiranthis bidentatae   8 g
Nhục quế  Cortex Cinnamomi  3,2 g
Mạch môn    Radix Ophiopogonis   12 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc thang.

– Cách chế biến: Mạch môn sao với gạo.

– Liều lượng và cách dùng: Gia Đăng tâm, Liên tử, sắc với nước uống.

– Ứng dụng lâm sàng của dưỡng vinh quy tỳ thang

Chủ trị tất cả các chứng ngũ lao thất thương. Triệu chứng: phát sốt, ho thổ huyết, hâm hấp sốt, biếng ăn mệt mỏi, mạch thốn hồng, xích nhược.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ