Đương quy lục hoàng thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Đương quy lục hoàng thang

– Xuất xứ: Lam thất bí tàng

– Công thức: Đương quy lục hoàng thang

Đương quy  Radix Angelicae  sinensis          12 g
Sinh địa      Radix Rehmanniae   20 g
Thục địa Radix Rehmanniae preparata    20 g
Hoàng liên    Rhizoma Coptidis    8 g
Hoàng cầm     Radix Scutellariae  16 g
Hoàng bá  Cortex Phellodendri    16 g
Hoàng kỳ Radix Astragali  20 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Tư âm tả hoả, bổ khí huyết, chỉ đạo hãn.

– Liều lượng và cách dùng:  Ngày uống 1 thang chia 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Âm hư hoả vượng, ra mồ hôi trộm, miệng khô, tâm phiền lưỡi đỏ. Mạch hư sác.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ