Đương quy Bạch thược tán

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán
  1. Đương quy Bạch thược tán

– Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược

– Công thức Đương quy bạch thược tán

Đương quy   Radix Angelicae  sinensis 120 g
Phục linh   Poria 160 g
Bạch thược    Radix Paeoniae lactiflorae    540 g
Bạch truật   Rhizoma Atractylodis macrocephalae 160 g
Trạch tả      Rhizoma Alismatis     240 g
Xuyên khung    Rhizoma Ligustici wallichii   240 g

– Dạng bào chế: Thuốc bột.

– Tác dụng: Hòa huyết lợi thấp, chỉ thống, an thai.

– Liều lượng và cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 12 g với rượu.

– Ứng dụng lâm sàng của đương quy bạch thược tán

Chữa chứng có thai đau bụng nhãm nhẩm do thấp đình huyết trệ ở thai phụ.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ