Đạo khí thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Đạo khí thang

– Xuất xứ: Thẩm thị tôn sinh thư.

– Công thức: Đạo khí thang

Xuyên luyện tử Fructus Meliae     20 g
Mộc hương    Radix Saussureae lappae     12 g
Tiểu hồi hương  Fructus Foeniculi  8 g     
Ngô thù du       Fructus Evodiae    8 g

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Hành khí, tán hàn, ôn can, chỉ sán thống.

– Liều lượng và cách dùng: Uống ngày 1 thang chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lân sàng:

Chữa các chứng tiểu trường sán khí, đau trướng bụng dưới.

hellosuckhoe.net

 

Chia Sẻ