Đại tiền hồ thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Đại tiền hồ thang

– Xuất xứ: Thôi thị

– Công thức: Đại tiền hồ thang

Tiền hồ    Radix Peucedani    16 g
Sài hồ    Radix Bupleuri  16 g
Hoàng cầm  Radix Scutellariae         12 g
Bán hạ chế    Rhizoma Pinelliae  12 g
Xích thược  Radix Paeoniae veichii    12 g
Chỉ thực  Fructus Aurantii immaturi       12 g
Đại hoàng  Radix et Rhizoma Rhei  10 g
Đại táo         Fructus Zizyphi   5 quả
Sinh khương    Rhizoma Zingiberis recens 3 miếng

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

–  Tác dụng: Phát hãn giải biểu, thanh nhiệt, thông lợi đại tiện.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống ngày 1 thang, uống ấm chia làm 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng thương hàn phát sốt không có mồ hôi, dương tà nhập lý, nhiệt kết tâm, hạ bĩ, buồn nôn hoặc nóng rét qua lại, phiền khát nói nhảm, bụng đầy tiện bí do biểu chứng chưa giải mà lý chứng lại cấp.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ