Đại tần giao thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Đại tần giao thang

– Xuất xứ: Trương Khiết cổ phương

– Công thức: Đại tần giao thang

Tần giao    Radix Gentianae macrophyllae  8 g
Thạch cao   Gypsum Fibrosum     8 g
Đuơng quy    Radix Angelicae  sinensis   4 g
Bạch thược   Radix Paeoniae lactiflorae    4 g
Xuyên khung    Rhizoma Ligustici wallichii    4 g
Sinh địa      Radix Rehmanniae    4 g
Thục địa         Radix Remanniae Preparata    4 g
Bạch truật  Rhizoma Atractylodis macrocephalae    4 g
Phục linh   Poria     4 g
Cam thảo      Radix Glycyrrhizae      4 g
Hoàng cầm Radix Scutellariae  4 g  
Phòng phong Radix Ledebouriellae seseloidis   4 g
Khương hoạt   Rhizoma seu Radix Notopterygii  4 g
Độc hoạt    Radix Angelicae pubescentis      4 g
Bạch chỉ       Radix Angelicae dahuricae    4 g
Tế tân Herba Asari sieboldi   2 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc hoàn.

– Cách chế biến: Đương quy tẩy rượu, Bạch thược sao rượu, Sinh địa tẩy rượu, Bạch truật hoàng thổ sao, Cam thảo chích, Hoàng cầm sao rượu. Các vị tán mịn, Sinh địa, Thục địa chưng luyện bột hồ hoàn.

– Tác dụng: Khu phong thanh nhiệt, hoạt huyết thông kinh hoạt lạc.

– Liều lượng và cách dùng: Ngày uống 3 lần mỗi lần dùng 15 g với nước Sinh khương.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng trúng phong (đột qụy), chân tay không cử động dược, lưỡi cứng không nói được, chân tay co quắp.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ