Chi tử bá bì thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Chi tử bá bì thang

– Xuất xứ: Thương hàn luận.

– Công thức: Chi tử bá bì thang

Chi tử   Fructus Gardeniae      12g
Cam thảo   Radix Glycyrrhizae    4 g
Hoàng bá      Cortex Phellodendri     8 g

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Chi tử đập dập, Cam thảo chích, Hoàng bá chích.

– Tác dụng: Thanh nhiệt trừ thấp.

– Liều lượng và cách dùng:  Sắc uống ngày 1 thang, chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng thương hàn mình vàng, da mắt toàn thân vàng, phát sốt. Hoặc các chứng thấp nhiệt hoàng đản, dương hoàng. Da mặt người có màu vàng tươi, bụng hơi đầy miệng khát.          

hellosuckhoe.net                   

Chia Sẻ