Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh trung ương

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc Tê

I. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA THUỐC TÊ Định nghĩa Thuốc tê làm mất cảm giác (đau, nhiệt độ) của một vùng cơ thể, tại chỗ dùng thuốc, trong khi chức...