Thuốc Tây Y

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Các thuốc kháng histamin

Các thuốc kháng histamin Thuốc kháng histamin, ức chế có cạnh tranh với histamin tại receptor, làm mất các tác dụng của histamin trên recetor. 1. Cấu trúc và phân...

Histamin

Histamin

Dược lý Histamin SINH TỔNG HỢP HISTAMIN Histamin là chất trung gian hóa học quan trọng, có vai trò trong phản ứng viêm, và dị ứng, trong sự bài tiết...

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc Tê

I. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA THUỐC TÊ Định nghĩa Thuốc tê làm mất cảm giác (đau, nhiệt độ) của một vùng cơ thể, tại chỗ dùng thuốc, trong khi chức...

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc cường hệ Adrenergic

Thuốc cường hệ adrenergic Là những thuốc có tác dụng giống adrenalin và noradrenalin , kích thích hậu hạch giao cảm nên còn gọi là thuốc cường giao cảm. Theo...

Chuyển hóa của catecholamin

Chuyển hóa của catecholamin

Chuyển hóa của catecholamin Catecholamin được sinh tổng hợp từ tyrosin dưới tác dụng của một số enzym trong tế bào ưa crôm ở tuỷ thượng thận, các nơron hậu...

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc kháng Cholinesterase

Thuốc kháng cholinesterase Một phân tử acetylcholin sẽ gắn vào hai vị trí hoạt động của enzym; vị trí anion (anionic site) sẽ gắn với cation N + của acetylcholin....

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc phong bế hệ Nicotinic

Thuốc phong bế hệ nicotinic (hệ N) Được chia làm 2 loại: loại phong bế ở hạch thực vật, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ trơn, và loại phong...

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc kích thích hệ Nicotinic

Thuốc kích thích hệ nicotinic (Hệ N) Các thuốc này ít được dùng trong điều trị, nhưng lại quan trọng về mặt dược lý vì được dùng để nghiên cứu...

Thuốc kích thích hệ MUSCARINIC

Thuốc đối kháng hệ MUSCARINIC (HỆ M)

Atropin  Độc, bảng A. Atropin và đồng loại là alcaloid của lá cây Belladon (Atropa belladona), cà độc dược (Datura stramonium), thiên tiên tử (Hyoscyamus niger)… Tác dụng Atropin và...