Bệnh Khác

KHÁM VÙNG BỤNG

Khám Vùng Bụng

Vùng bụng khi bị đau có thể là do các vấn đề ngoại khoa rất nguy hiểm cần phải xử lý ngay chúng tôi xin phép không tư vấn tại...