Bồi thổ cố trung phương

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bồi thổ cố trung phương

– Xuất xứ: Hiệu phỏng tân phương

– Công thức : Bồi thổ cố trung phương

Bạch truật Rhizoma Atractylodis macrocephalae     64 g
Thục địa   Radix Rehmanniae preparata          32 g
Cam thảo  Radix Glycyrrhizae    2 g
Can khương   Rhizoma Zingiberis  8 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc thang.

– Tác dụng: Kiện tỳ hòa vị.

– Liều lượng và cách dùng: Các vị trên sắc uống.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chủ trị các chứng : Một mặt thì tỳ âm thương tổn, một mặt thì vị dương quá mạnh, lại vì ăn nhiều những vị xào nướng, những thức thơm ráo mà gây nên bệnh, hoặc ăn được mà không tiêu, hoặc miệng dạ dày khô ráo không nạp được đồ ăn hoặc nôn mửa tiêu chảy, cũng như chứng tỳ hư không tàng nạp được nguyên khí mang phát nhiệt. Vị nhiệt tân dịch khô ráo dần dần tạo thành các chứng phiên vị (ăn vào lại mửa ra), quan cách (trên nôn mửa dưới bí đái) đều có công hiệu.

– Gia giảm:

– Nôn mửa là chứng khí hư hoả nghịch xung lên gia Ngưu tất, Ngũ vị tử.

– Lỵ lâu ngày gia Bạch thược, Thăng ma.

– Ỉa lỏng lâu không khỏi gia Nhục đậu khấu, Biển đậu, Phục linh, Thăng ma.

– Vị nhiệt tân dịch khô mà khát gia Mạch môn., Ngũ vị.

– Huyết hư miệng dạ dày khô ráo gia Đương quy, Bạch thược, Quế.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ