Bối mẫu qua lâu tán

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bối mẫu qua lâu tán

– Xuất xứ: Y học tâm ngộ                                                       

– Công thức: Bối mẫu qua lâu tán

Bối mẫu   Bulbus fritillariae cirrhosae 6 g
Qua lâu   Semen Trichosantis   4g
Thiên hoa phấn   Radix Trichosanthis      4 g
Phục linh   Poria   4 g
Cát cánh      Radix Platicodi     4 g
Trần bì     Pericarpium Citri reticulatae  4g      

 

– Dạng bào chế: Thuốc bột.

– Tác dụng: Nhuận phế thanh nhiệt, lý khí hóa đàm.

– Liều lượng và cách dùng: Uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 6-10 g. Hoặc cũng có thể dùng dưới dạng thuốc sắc.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng đàm táo, biểu hiện ho có đàm, đặc dính khó khạc, hoặc cổ họng, miệng khô, suyễn, lưỡi đỏ, rêu trắng mà khô.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ