Bảo anh chí bảo đính tử

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bảo anh chí bảo đính tử

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: Bảo anh chí bảo đính tử

Trần bì       Pericarpium Citri reticulatae   40 g
La bặc tử      Semen Raphani sativi  40 g
Hậu phác     Cortex Magnoliae officinalis    40 g
Mạch nha       Fructus Hordei germinatus   40 g
Thương truật   Rhizoma Atractylodis lanceae    40 g
Hương phụ   Rhizoma Cyperi      40 g
Thảo đậu khấu    Semen Myristicae        40 g
Chỉ thực       Fructus Aurantii immaturi   40 g
Sơn tra      Fructus Crataegi      40 g
Thần khúc   Massa Fermentata medicinalis   60 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc hoàn.

– Cách chế biến: Trần bì để sơ trắng, Hậu phác tẩm gừng sao, Mạch nha sao, Thương truật sao, Hương phụ sao, Thảo đậu khấu sao, Chỉ thực sao.

– Liều lượng và cách dùng: Trẻ con mỗi tuổi mài cho uống nửa thỏi, không có bệnh gì, đều dùng gừng sống nấu nước mà uống với thuốc.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa trẻ em bị các chứng phong đàm, phát sốt, sinh cam, thổ tả, tích trệ.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ