Bản sản vạn toàn thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bản sản vạn toàn thang

– Xuất xứ: Tâm đắc thần phương

– Công thức: Bản sản vạn toàn thang

Nhân sâm  Radix Ginseng   20 g
Đương quy  Radix Angelicae  sinensis   12 g
Xuyên khung  Rhizoma Ligustici wallichii 8 g
Đào nhân   Semen Pruni     4 g
Can khương     Rhizoma Zingiberis   4 g
Chích thảo     Radix Glycyrrhizae   2,4 g
Ngưu tất     Radix Archiranthis bidentatae 8 g
Hồng hoa    Flos Carthami       1,2 g
Nhục quế     Cortex Cinnamomi  2,4 g
Đại táo Fructus Zizyphi    4 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc thang.

– Tác dụng: Thúc đẻ, tiêu huyết ứ sau đẻ.

– Liều lượng và cách dùng: Sắc uống khi còn ấm

– Ứng dụng lâm sàng:

Thuốc ngọt ấm điều bổ khí huyết, khí huyết mạnh thì tự nhiên chuyển vận mà dễ đẻ, đó là cách không cần thúc đẻ mà tự đẻ, hoặc tiêu huyết ứ sau đẻ.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ