Bán hạ tả tâm thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bán hạ tả tâm thang

– Xuất xứ: (Thương hàn luận)

– Công thức: Bán hạ tả tâm thang

Bán hạ chế   Rhizoma Pinelliae        16 g
Hoàng cầm    Radix Scutellariae    12 g
Can khương  Rhizoma Zingiberis    12 g
Nhân sâm Radix Ginseng    12 g
Hoàng liên     Rhizoma Coptidis       4 g
Cam thảo   Radix Glycyrrhizae   8 g
Đại táo     Fructus Zizyphi       12 qủa

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng: Hàn nhiệt bình điều, tiêu bĩ tán kết.

– Liều lượng và cách dùng: Ngày uống 1 thang chia 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa chứng đầy trướng do hàn nhiệt hỗ kết, biểu hiện bụng báng bĩ, đầy nhưng không đau hoặc nôn, sôi bụng, rêu lưỡi mỏng vàng mà dính.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ