Bán hạ hậu phác thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bán hạ hậu phác thang

– Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược.

– Công thức: Bán hạ hậu phác thang

Bán hạ chế  Rhizoma Pinelliae  100 g
Hậu phác     Cortex Magnoliae officinalis   12 g
Phục linh  Poria    16 g
Tô diệp     Folium Perillae  8 g
Sinh khương    Rhizoma Zingiberis recens       20 g

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Tác dụng:  Hành khí khai uất, giáng nghịch hoá đàm.

– Liều lượng và cách dùng:  Uống ngày 1 thang chia đều 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng yết hầu sưng đau. Triệu chứng  Nuốt, nói khó khăn, nôn oẹ, đàm thấp ứ trệ, ngực đầu tức thở, vùng bụng tích đau, nôn mửa.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ