Bạch hổ thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bạch hổ thang

– Xuất xứ: Thương hàn luận         

– Công thức: Bạch hổ thang

Tri mẫu Rhizoma Anemarrhenae   18g 
Cam thảo Radix Glycyrrhizae   8g  
Thạch cao   Gypsum Fibrosum  32g  
Ngạnh mễ Semen Oryzae   32 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Tri mẫu cạo sạch lông, Thạch cao giã nát cho vào túi vải túm lại, Cam thảo chích.

– Tác dụng: Thanh nhiệt, sinh tân.

– Liều lượng và cách dùng: Uống ấm, chia đều, ngày uống 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa Dương minh bệnh. Tiệu chứng sốt cao, đổ mồ hôi nhiều, phiền khát (biểu hàn lý nhiệt),mạch hồng đại.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ