Bạch hổ gia Thương truật thang

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bạch hổ gia Thương truật thang

– Xuất xứ: Chứng trị chuẩn thằng

– Công thức: Bạch hổ gia Thương truật thang

Tri mẫu      Rhizoma Anemarrhenae    18 g
Cam thảo   Radix Glycyrrhizae  8 g
Thạch cao  Gypsum Fibrosum 48 g
Ngạnh mễ    Semen Oryzae      32g
Thương truật      Rhizoma Atractylodis macrocephalae 18g

 

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Tri mẫu cạo sạch lông, Thạch cao giã nát cho vào túi vải túm lại, Cam thảo chích.

– Tác dụng: Thanh nhiệt, sinh tân, lợi thấp.

– Liều lượng và cách dùng: Uống ấm chia đều, ngày uống 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng thấp ôn. Triệu chứng sốt, mình nóng, miệng khát, tự ra mồ hôi, người nặng nề, ngực đầy tức, lưỡi hồng rêu dính dầy, mạch nhu sác.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ