Bạch hổ gia nhân sâm

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

Bạch hổ gia nhân sâm

– Xuất xứ: Kim quỹ yếu lược

– Công thức: Bạch hổ gia nhân sâm

Tri mẫu Rhizoma Anemarrhenae   18 g
Cam thảo     Radix Glycyrrhizae    8 g
Thạch cao   Gypsum Fibrosum   48 g
Ngạnh mễ       Semen Oryzae     32 g
Nhân sâm      Radix Ginseng      8 g

– Dạng bào chế: Thuốc sắc.

– Cách chế biến: Tri mẫu cạo sạch lông, Thạch cao giã nát cho vào túi vải túm lại, Cam thảo chích.

– Tác dụng: Thanh nhiệt, ích khí sinh tân.

– Liều lượng và cách dùng: Uống ấm, chia đều, ngày uống 3 lần.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chữa các chứng thương hàn biểu chứng chưa giải sốt cao, khí và tân dịch đều tổn thương, tâm phiền, khát, lưng hơi sợ lạnhhoặc mùa hè trúng thử, sốt cao ra nhiều mồ hôi, mạch đại vô lực.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ