An trung tán

Phòng phong thông thánh tán
Phòng phong thông thánh tán

An trung tán

– Xuất xứ: Hiệu phỏng tân phương

– Công thức:An trung tán

Trần bì       Pericarpium Citri reticulatae   8 g
Thương truật Rhizoma Atractylodis lanceae  6 g
Hậu phác  Cortex Magnoliae officinalis  4 g
Biển đậu          Semen Lablab  4 g
Trư linh     Polyporus  4 g
Sơn dược    Radix Dioscoreae persimilis   6 g
Chích thảo     Radix Glycyrrhizae       2 g
Bào khương   3 g

 

– Dạng bào chế: Thuốc bột.

– Tác dụng: Ôn trung hành khí hòa vị

– Liều lượng và cách dùng: Mỗi lần uống với 16 g với thang nước cơm. Nếu đại tiện lỏng gia Đậu khấu 4 g, đầy gia Sa nhân 4 g.

– Ứng dụng lâm sàng:

Chủ trị chứng Tỳ vị hư hàn, thương thực đầy hơi.

hellosuckhoe.net

Chia Sẻ